nedjelja, 23. lipnja 2024.

O praćenju putem upitnika


Ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Praćenje i ocjena ostvarivanja prava i sloboda nacionalnih manjina izvodi se temeljem više izvora, odnosno iz različitih perspektiva. Stajališta su to:

 1. Vlade Republike Hrvatske - uobličena u godišnjim izvješćima o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina;
 2. Savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe - periodična izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koje Vlada podnosi Vijeću Europe;
 3. Prethodnih istraživanja o funkcioniranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina - Izvješća projekta EU CARDS 2003, kao i nekih drugih projekata u ovom području;
 4. Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina - rezultati prikupljeni sondiranjem mišljenja i stavova, tj. anketnim istraživanjem na web portalu namijenjenom vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina.Važnost prikupljanja podataka

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina popunjavat će na godišnjoj razini upitnik pomoću kojeg će se unaprijediti praćenje napretka u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Na temelju objedinjenih rezultata upitnika, postat će vidljivija perspektiva vijeća i predstavnika, njihova uloga u javnim poslovima vlastitih lokalnih zajednica i oblici suradnje s jedinicama lokalnih samouprava kao i s drugim dionicima.

Stoga je važno redovito prikupljanje podataka s lokalne razine kako bi se moglo prepoznati i učinkovitije suočiti s problemima u provedbi Ustavnog zakona, a ujedno razvijati dobru suradnju na temelju primjera dobre prakse.

Primjena podataka

Primjenom upitnika želi se postići širi uvid u aktualnu pripremljenost i mogućnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina da se koriste zajamčenim posebnim pravima i slobodama koja im Republika Hrvatska osigurava Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te ostalim posebnim zakonima i programima usmjerenima na zaštitu i ostvarivanje prava nacionalnih manjina.


Sadržaj anketnog web upitnika:

Ciljana tematska područja Razrada ciljanih područja
Praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Poštivanje prava nacionalnih manjina
 • Ključni problemi pripadnika nacionalnih manjina
 • Poznavanje i ostvarivanje prava i obveza utemeljenih na Ustavnom zakonu
 • Ograničavajući faktori provedbe Ustavnog zakona
Kreiranje politika vezanih uz nacionalne manjine
 • Razina sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u kreiranju manjinskih razvojnih i lokalnih politika
 • Percepcija relevantnosti savjetodavne uloge vijeća i predstavnika NM
 • Materijalna i profesionalna pripremljenost vijeća i predstavnika NM za savjetodavnu ulogu
 • Oblici komunikacije i suradnje
Suradnja s drugim dionicima lokalnog razvoja
 • Učestalost i kvaliteta suradnje vijeća i predstavnika NM s ostalim dionicima lokalnog razvoja
 • Umreženost s ostalim dionicima lokalnog razvoja
 • Sudjelovanje u projektima usmjerenim na lokalni razvoj zajednice

Povjerljivost podataka

Tijekom prikupljanja podataka, njihove obrade i analize te objavljivanja rezultata poštivat će se etičke standarde u provedbi društvenih istraživanja koji se odnose na zaštitu privatnosti osoba koje su u istraživanju sudjelovale te će biti poduzete sve potrebne mjere zaštite od moguće štete po sudionike istraživanja.

Sudjelovanje ispitanika u web anketi je dobrovoljno i anonimno. Anonimnost sudionika istraživanja u potpunosti je zajamčena time što se kontaktne informacije o ispitaniku neće povezivati s ispunjenim upitnicima, već će se uzimati u obzir samo socio-demografski podatci potrebni za daljnje analize podataka.

Rezultati istraživanja bit će prikazani skupno i neće se moći utvrditi identitet pojedinačnih ispitanika već samo skupine organizacija čiji su članovi.

Molimo pričekajte...