nedjelja, 23. lipnja 2024.

O projektu

Svrha projekta

Svrha je projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" osigurati preduvjete za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u provedbi praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća istraživačko-analitičke i edukacijske aktivnosti te aktivnosti povezane s izradom, uspostavom i testiranjem web-sučelja za praćenje provedbe tog zakona.
Ciljevi projekta

Opći cilj projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" jest osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava, te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, uz očuvanje njihova vlastitog identiteta, kulture i tradicije.

 • praćenje provedbe Ustavnog zakona na lokalnoj i područnoj razini;
 • aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalnih razvojnih politika i politika usmjerenih na zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
 • aktivno umrežavanje s ključnim dionicima lokalnog razvoja i sudjelovanje u razvojnim procesima zajedniceProjektne aktivnosti

 • Provedba integrirane GAP analize postojećih kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, za kreiranje politika vezanih uz nacionalne manjine i suradnju s drugim dionicima lokalnog razvoja
 • Razvoj alata (web-sučelja) za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Testiranje razine funkcionalnosti uspostavljenog alata (web-sučelja) za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Edukacija trenera lokalnih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina za praćenje i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Edukacija trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za educiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na teme: suradnja za lokalni razvoj, jačanje savjetodavne uloge vijeća nacionalnih manjina u kontekstu lokalnog razvoja
 • Izradu priručnika za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina o praćenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o savjetodavnoj ulozi vijeća nacionalnih manjina i lokalnoj suradnji za razvoj zajednice

Svrha web sučelja

Ovaj web portal namijenjen je vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina sa svrhom:

 • Praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina putem upitnika koji će moći popuniti svaki predstavnik i vijeće nacionalnih manjina i time doprinijeti cjelovitijem redovitom izvješćivanju o provedbi Ustavnog zakona za koje je nadležna Vlada RH
 • Povećanja vidljivosti perspektive vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i njihovih aktivnosti u lokalnim zajednicama
 • Povezivanje vijeća, predstavnika i koordinacija nacionalnih manjina pomoću web platforme na kojoj mogu brzo i neposredno međusobno razmjenjivati informacije i primjere dobre prakse, kao i zajednički tražiti rješenja za izazove i probleme s kojima se suočavaju u svom radu

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina usvojen je u Hrvatskom saboru u prosincu 2002. godine. Njegovim usvajanjem je stvoren sveobuhvatan pravno-institucionalan okvir za zaštitu prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Prvi su puta u pravni sustav Republike Hrvatske uvedeni instituti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina putem kojih pripadnici nacionalnih manjina na lokalnoj razini sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Uz to, ispunjena je jedna od važnih međunarodnih obveza koju je Republika Hrvatska prihvatila članstvom u Vijeću Europe.

Prvi izbori za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina održani su 2003. godine, potom 2007., 2011. i 2015. Na posljednjim izborima 31. svibnja 2015. godine izabrano je 288 vijeća i 169 predstavnika nacionalnih manjina.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina omogućeno je i osnivanje koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. U koordinacije se međusobno mogu povezivati dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istoj jedinici lokalne samouprave, dva ili više vijeća osnovanih u istoj jedinici regionalne samouprave te dva ili više vijeća osnovanih u različitim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Molimo pričekajte...