nedjelja, 23. lipnja 2024.

Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini

Program Europske unije za Hrvatsku

IPA 2012 I komponenta

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Molimo pričekajte...